คนท้องกินปลา

คนท้องควรเลือกทานอาหารทะเลประเภท "ดีที่สุด" 2-3 ครั้ง/ สัปดาห์ หรือประเภท "ดี" 1 ครั้ง/ สัปดาห์
ปลาช่อนทรายแก้วดีที่สุด
ปลาใบขนุนพันธุ์ whitefishดีที่สุด
ปลาทูน่ากระป๋อง (รวมถึงปลาทูน่าพันธุ์ท้องแถบ)ดีที่สุด
ปลาเทร้าท์ น้ำจืดดีที่สุด
ปลานิลดีที่สุด
ปลาหมึกดีที่สุด
ปลาลิ้นหมาดีที่สุด
ปลาสเมลท์ดีที่สุด
ปลากระเบนขนาดเล็กดีที่สุด
กุ้งดีที่สุด
ปลาแชดดีที่สุด
หอยเชลล์ดีที่สุด
ปลาซาร์ดีนดีที่สุด
ปลาแซลมอนดีที่สุด
ปลาพอลลอคดีที่สุด
ปลาเพลซดีที่สุด
ปลาพิคเคอเรลดีที่สุด
ปลากะพงน้ำจืดและทะเลดีที่สุด
ปลาทูดีที่สุด
หอยนางรมดีที่สุด
ปลากระบอกดีที่สุด
กุ้งล็อบสเตอร์พันธุ์ American และ spinyดีที่สุด
ปลาเฮอร์ริ่งดีที่สุด
ปลาเฮคดีที่สุด
ปลาแฮดดอกดีที่สุด
ปลาลิ้นเสือดีที่สุด
กุ้งแดงดีที่สุด
ปูดีที่สุด
ปลาหิมะพันธุ์ Black Codดีที่สุด
หอยลายดีที่สุด
ปลาดุกดีที่สุด
ปลาใบขนุนดีที่สุด
ปลาซีแบสดำดีที่สุด
ปลาซาบะ (Atlantic mackerel)ดีที่สุด
ปลาจวดจากมหาสมุทรแอตแลนติกดีที่สุด
ปลากะตักดีที่สุด
ปลาจวดขาว/ปลาจวดจากมหาสมุทรแปซิฟิกดี
ปลาวีคฟิช/ปลาเทร้าท์จากทะเลดี
ปลาทูน่าครีบเหลืองดี
ปลาทูน่าพันธุ์ครีบยาว ปลาทูน่าขาว (สด/แช่แข็ง/กระป๋อง)ดี
ปลาไทล์จากทะเลแอตแลนติกดี
ปลากะพงลายแถบ (จากทะเล)ดี
ปลาอินทรีบั้งดี
ปลากะพงแดงดี
ปลาชีพส์เฮดดี
ปลาหิมะพันธุ์ Sablefishดี
ปลาหินดี
ปลามังค์ฟิชดี
ปลาอีโต้มอญดี
ปลาแฮลิบัตดี
ปลาเก๋าดี
ปลาหิมะพันธุ์ Chilean sea bass/Patagonian toothfish)ดี
ปลาไน (ปลาคาร์ป)ดี
ปลาบัฟฟาโลดี
ปลาหิมะพันธุ์ Blue fishดี
ปลาทูน่าพันธุ์ตาโตไม่ควรทาน มีสารปรอทสูง
ปลาไทล์จากอ่าวเม็กซิโกไม่ควรทาน มีสารปรอทสูง
ปลากระโทงดาบไม่ควรทาน มีสารปรอทสูง
ปลาฉลามไม่ควรทาน มีสารปรอทสูง
ปลาออเรนจ์รัฟฟี่ไม่ควรทาน มีสารปรอทสูง
ปลากระโทงสีน้ำเงินไม่ควรทาน มีสารปรอทสูง
ปลาอินทรีพันธุ์ King Mackerelไม่ควรทาน มีสารปรอทสูง