เจ็บท้องจริง vs. เจ็บท้องหลอก

ลักษณะอาการเจ็บท้องหลอกเจ็บท้องจริง
ความถี่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน ทั้งในด้านระยะเวลาและความรุนแรง (แต่มักเกิดในช่วงกลางคืน เพราะช่วงนั้นร่างกายคุณแม่จะขาดน้ำ หรือในช่วงที่ทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรง หรือกำลังมีเพศสัมพันธ์)ในตอนแรกอาจไม่มีรูปแบบเช่นกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป จะเจ็บท้องเป็นจังหวะ ถี่ขึ้น และรุนแรงขึ้น
บริเวณที่เจ็บมักเจ็บบริเวณกลางท้องน้อยมักเริ่มเจ็บที่บริเวณหลังส่วนล่าง แล้วไล่มาเจ็บที่ท้อง
อาการที่เกิดร่วมมักไม่มีอาการอื่นรวมด้วยหากเป็นการเจ็บท้องจริง จะมีอาการน้ำเดิน และอาจมีเลือดไหลออกจากช่องคลอดร่วมด้วย
ความยาวนานอาการเจ็บท้องมักหายไปเอง หรือเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ นอนพัก หรือดื่มน้ำจะเจ็บท้องไม่หายและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะทำอะไร