LOADING

Type to search

ลูกเรียนไม่เก่ง? อ่านหนังสือไม่ออก?

Share
คลิกเพื่อแชร์

การถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กโง่ เด็กเกรดต่ำ เด็กสอบตก และเรียนไม่เก่งนั้น นับเป็นเรื่องที่หน้าเศร้าของระบบการศึกษาไทย 😢

Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending