LOADING

Type to search

ลูกเรียนไม่เก่ง อ่านหนังสือไม่ออก เป็นเพราะอะไรกันแน่?

Share
คลิกเพื่อแชร์
 

หากลูกเรียนไม่เก่ง แล้วถูกตราหน้าว่าเป็นเด็กโง่ เด็กเกรดต่ำ หรือเด็กสอบตกนั้น นับเป็นเรื่องที่หน้าเศร้าของระบบการศึกษาไทย

Tags

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending