LOADING

Type to search

เตรียมตัวเป็นสามีดีเด่น! ด้วย 13 วิธีดูแลคนท้อง

Share
คลิกเพื่อแชร์

ยินดีด้วย ภรรยาคุณตั้งครรภ์แล้ว!

มีผู้ชายหลายคนเผลอคิดว่าหน้าที่คุณพ่อจะเริ่มต้นเมื่อลูกคลอด แถมยังรู้สึกว่าเรื่องคนท้องนั้นไกลตัว จึงมักปล่อยให้ภรรยาเผชิญกับชีวิตสาวตั้งครรภ์เพียงลำพัง แต่ว่าที่คุณพ่อต้องอย่าลืมว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในช่วงที่ภรรยาท้อง นอกจากจะสามารถเรียกคะแนนให้ภรรยาเป็นปลื้ม ยังเป็นการช่วยสร้างสุขภาพกายและจิตเชิงบวกสำหรับแม่และลูก แถมทำให้คุณพ่อได้คลิกกับลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์เลยนะคะ

วันนี้ My Honey Bun จีงรวบรวมหลายวิธีที่ว่าที่คุณพ่อสามารถปฏิบัติตัวในช่วงภรรยาท้อง เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับภรรยา และช่วยให้ว่าที่คุณแม่มีความสุขไปจนคลอดเลยล่ะ

ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_15
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_1
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_2
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_3
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_4
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_5
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_6
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_7
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_8
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_9
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_16
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_17
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_11
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_12
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_13
ดูแลภรรยาตั้งครรภ์_pregnancy_caring_myhoneybun_15
Tags:

You Might also Like

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trending